7 czerwca 2021

Harmonogram

8:45 – otwarcie sekretariatu,

9:00 – rozpoczęcie startów interwałowych dla tras TT i BT,

10:00 – rozpoczęcie startów interwałowych dla tras MT, TK i TF,

19:00 – zamknięcie mety.