26 kwietnia 2021

Komunikat startowy

„Mini Kaszubska Włóczęga”
edycja rowerowa 2021

1. Wstęp

Mini Kaszubska Włóczęga jest turystyczną Imprezą na Orientację (InO), podczas której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych lub wykonać inne zadania. Impreza odbywa się zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej imprezy.

2. Organizator imprezy

Organizatorem imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK działający pod PTTK Oddział Studencki w Gdańsku.

e-mail: kaszubskawloczega@gmail.com

strona internetowa imprezy: http://kaszubskawloczega.pl

strona internetowa organizatora: http://www.aktgdakk.pl/

profil organizatora na facebooku: www.facebook.com/KaszubskaWloczega

3. Termin i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się w sobotę 15 maja 2021 roku, bez względu na warunki pogodowe.

Dokładna lokalizacja bazy:

Start i meta zlokalizowane będą w wiacie przy leśniczówce Leśnictwa Wojanowo 3,5 km na południe od Mierzeszyna. Dokładna lokalizacja w linku.

Więcej szczegółów na stronie imprezy w zakładce Dojazd.

Baza imprezy jest zlokalizowana na świeżym powietrzu, nie zapewniamy zadaszenia czy siedzeń.

Harmonogram

8:45 – otwarcie sekretariatu dla trasy R80
9:00 – rozdanie map dla trasy R80
9:15 – start trasy R80
9:30 – otwarcie sekretariatu dla trasy R40
10:00 – rozdanie map dla trasy R40
10:15 – start trasy R40
15:15 – koniec czasu dla trasy R40
16:00 – zamknięcie mety dla trasy R40
17:15 – koniec czasu dla trasy R80
18:00 – zamknięcie mety dla trasy R80

4. Zespół organizacyjny i budowa tras

Mariusz Firszt – kierownik imprezy,

Karol Wroński – budowniczy tras, Sędzia Główny Imprezy.

5. Kategorie startowe

Uczestnicy mogą startować na jednej z dwóch tras rowerowych. W każdym przypadku przynajmniej jedna osoba w drużynie musi być pełnoletnia.

Rowerowa 40km (R40) 

Trasa dzienna typu scorelauf. Długość ok. 40 km w wariancie optymalnym. Limit drużyn: 50 (obowiązują również ograniczenia wynikające z obostrzeń). Limit osób w drużynie: 1-3. Start wspólny o godz. 10:00. Limit czasu 5 godzin. Zamknięcie mety 45 minut po końcu limitu czasu.

Trasa idealna dla rowerzystów o średniej kondycji z limitem czasu dostosowanym do spokojniejszej jazdy. Punkty kontrolne zlokalizowane w miejscach przyjaznych rowerzystom w bliskim sąsiedztwie dróg. Dużo punktów kontrolnych zlokalizowanych w miejscach ciekawych krajoznawczo. Poziom orientacyjny łatwy, brak stowarzyszy. Długość liczona w wariancie optymalnym po drogach widocznych na mapie. Mapa kolorowa w skali 1:25000.

Rowerowa 80km (R80) 

Trasa dzienna typu scorelauf. Długość ok. 80 km w wariancie optymalnym. Limit drużyn: 50 (obowiązują również ograniczenia wynikające z obostrzeń). Limit osób w drużynie: 1-3. Start wspólny o godz. 9:00. Limit czasu 8 godzin. Zamknięcie mety 45 minut po końcu limitu czasu.

Trasa dla doświadczonych rowerzystów, którym niestraszny jest tak długi dystans. Punkty kontrolne zlokalizowane w miejscach przyjaznych rowerzystom w bliskim sąsiedztwie dróg. Dużo punktów kontrolnych zlokalizowanych w miejscach ciekawych krajoznawczo. Poziom orientacyjny łatwy, brak stowarzyszy. Długość liczona w wariancie optymalnym po drogach widocznych na mapie. Mapa kolorowa w skali 1:25000.

Forma startu na obu trasach będzie zależna od aktualnych w dniu Imprezy obostrzeń epidemicznych i zostanie podana przez Organizatora w harmonogramie do 13 maja.

6. Zgłoszenia

Do czwartku 13 maja do godziny 23:59 chęć uczestnictwa w imprezie będzie można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie. Zapisy przez formularz będą trwały na wszystkich trasach do wyczerpania limitu liczby zespołów na danej trasie lub łącznego limitu osób na imprezie. Na wszystkie trasy piesze można zgłaszać zespoły o dowolnej liczbie uczestników. Limity osób w zespołach na pozostałych trasach są podane w opisie tras w poprzednim punkcie.

W dniu imprezy 15 maja, w godzinach otwarcia sekretariatu, również przyjmowane będą zapisy z uwzględnieniem powyższych limitów jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować pełnych świadczeń, dlatego też zachęcamy do korzystania z formularza.

7. Opłata wpisowa

Opłata startowa wynosi 20 zł normalna i 15 zł ulgowa dla zgłoszonych przez formularz i dla płacących przelewem do 13 maja. Opłata startowa dla płacących na starcie wynosi 30 zł.

Cena ulgowa przysługuje:

 • Dzieciom poniżej 15 roku życia (urodzonych po 15 maja 2006 r.),
 • Członkom AKT GDAKK,
 • Kursantom ostatniej edycji kursu OT w AKT GDAKK.

Opłatę startową należy uiścić na konto (dane do przelewu zostaną podane w emailu zwrotnym na adres podany w formularzu podczas zapisów) do 3 dni od otrzymania od nas wiadomości z danymi do przelewu z zastrzeżeniem, że przelew musi być zaksięgowany do 14 maja do 10:00. Zespoły, za które nie zostanie wpłacona opłata startowa w powyższym terminie zostaną usunięte z listy startowej.

8. Świadczenia startowe

 • komplet map i materiałów (dla każdego członka drużyny),
 • karta startowa do potwierdzenia obecności na punktach kontrolnych (jedna na zespół),
 • coś słodkiego,
 • możliwość potwierdzenie punktów za uczestnictwo w książeczce OInO PTTK,

9. Obowiązkowe wyposażenie

 • kompas,
 • długopis (lub inny przybór do pisania pozostawiający trudno ścieralny ślad na papierze),
 • sprawny i naładowany telefon,
 • sprawny i zgodny z przepisami Kodeksu Drogowego rower,
 • kask rowerowy

10. Ograniczenia związane z pandemią

Na imprezie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad związanych z przeciwdziałaniem pandemii. W szczególności uczestnicy powinni zarówno na starcie, mecie jak i na trasie poza lasem zachowywać 2 metry odległości od siebie lub nosić maski osłaniające usta i nos. W przypadku dotykania jakichkolwiek przedmiotów ogólnodostępnych należy stosować rękawiczki jednorazowe lub płyny dezynfekujące do rąk, dotyczy to w szczególności kredek do potwierdzeń PK. Uczestnicy są zobowiązani zapewnić sobie powyższe środki ochrony we własnym zakresie.

11. Postanowienia końcowe

 • W przypadku naprawdę ekstremalnych warunków pogodowych lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników (np. klęska żywiołowa) impreza może zostać przełożona na inny termin lub odwołana, o czym poinformujemy najpóźniej dzień przed imprezą.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • osoby niepełnoletnie w wieku 15 – 17 lat mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką osoby pełnoletniej tylko pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez chociaż jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych oraz osobę, która podczas imprezy sprawować będzie opiekę i ponosić odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika
 • Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez chociaż jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych,
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników imprezy, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Komunikatu Startowego o czym poinformuje uczestników poprzez korespondencję na dostarczone przez uczestników adresy e-mailowe oraz oficjalną stronę Imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Komunikatu Startowego.
 • W kwestiach nieuregulowanych przez Komunikat Startowy zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Imprezy.