10 kwietnia 2022

Komunikat startowy

Kaszubska Włóczęga

1. Wstęp

Kaszubska Włóczęga jest turystyczną Imprezą na Orientację (InO), podczas której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych lub wykonać inne zadania. Impreza odbywa się zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej imprezy.

2. Organizator imprezy

Organizatorem imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK działający pod PTTK Oddział Studencki w Gdańsku.

e-mail: kaszubskawloczega@gmail.com

strona internetowa imprezy: https://kaszubskawloczega.pl

strona internetowa organizatora: http://www.aktgdakk.pl/

profil organizatora na facebooku: www.facebook.com/KaszubskaWloczega

3. Termin i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się w sobotę 21 maja 2022 roku, bez względu na warunki pogodowe.

Dokładna lokalizacja bazy:

Start i meta zlokalizowane będą w ośrodku wczasowo-wypoczynkowym w Dębrzynie.

Lokalizacja

Więcej szczegółów na stronie imprezy w zakładce Dojazd.

4. Harmonogram

Pojawi się niebawem.

5. Zespół organizacyjny i budowa tras

Piotr Bładzikowski – kierownik imprezy

Karol Wroński – budowniczy tras, Sędzia Główny Imprezy

Dominika Welz – kierownik bazy

6. Kategorie startowe

Uczestnicy mają do wyboru 5 tras pieszych i 2 rowerowe. W każdym przypadku przynajmniej jedna osoba w drużynie musi być pełnoletnia.

Trasy piesze:

Familijna (TF) 

Trasa dzienna. Długość ok. 7 km. Limit drużyn: 60. Brak limitu osób w drużynie. 

Trasa łatwa nawigacyjnie, przygotowana dla rodzin z dziećmi. Punkty kontrolne w charakterystycznych i dostępnych miejscach przy drogach, ale warto zachować czujność bo pojawią się też punkty stowarzyszone. Możliwe niespodzianki w postaci zadań dodatkowych. Drużyny startujące na trasie Familijnej, aby zostać sklasyfikowane, muszą mieć w składzie przynajmniej jedną osobę w wieku poniżej 15 lat. Długość liczona w wariancie optymalnym po drogach i ścieżkach, które bez większych problemów można pokonać z wózkiem dziecięcym. Mapa pełna o niemodyfikowanej treści, kolorowa, w skali 1:10000.

Mało Trudna (MT) 

Trasa dzienna. Długość ok. 8 km. Limit drużyn: 60. Brak limitu osób w drużynie. 

Trasa, której pokonanie wymagać będzie podstawowych umiejętności nawigacyjnych, skierowana głównie do osób o niewielkim bądź żadnym doświadczeniu w imprezach na orientację. Punkty kontrolne umieszczone w miejscach charakterystycznych, a czasami również łatwo dostępnych. Możliwe punkty stowarzyszone. Mapa pełna, niemodyfikowana, kolorowa, w skali 1:12500. Drożnia pełna, a punkty w niezbyt dużych odległościach od dróg. 

Trudna Krótka (TK)

Trasa dzienna. Długość ok. 8 km. Limit drużyn: 45. Brak limitu osób w drużynie. 

Trasa dość ambitna orientacyjnie przeznaczona dla osób mających doświadczenie w Imprezach na Orientację. Dużo punktów stowarzyszonych, niektóre mogą być podstępne. Punkty w większości zlokalizowane w miejscach dostępnych dla człowieka, choć sporadycznie mogą się zdarzyć bagna, chaszcze, skarpy, cieki itp. Limit czasu dostosowany do osób wolniej poruszających się w trudnym terenie. Mapa niemodyfikowana, z niepełną drożnią, kolorowa, w skali 1:12500.

Trudna (TT)

Trasa dzienna. Długość ok. 14 km. Limit drużyn: 40. Limit osób w drużynie: 1-3.

Trasa dość ambitna orientacyjnie przeznaczona dla osób mających doświadczenie w Imprezach na Orientację. Dużo punktów stowarzyszonych, niektóre mogą być podstępne. Punkty w większości zlokalizowane w miejscach dostępnych dla człowieka, choć sporadycznie mogą się zdarzyć bagna, chaszcze, skarpy, cieki itp. Mapa niemodyfikowana, z niepełną drożnią, kolorowa, w skali 1:12500.

Bardzo Trudna (BT)

Trasa dzienna. Długość ok. 16 km. Limit drużyn: 35. Limit osób w drużynie: 1-3.

Trasa bardzo ambitna orientacyjnie, przeznaczona dla osób mających większe doświadczenie w Imprezach na Orientację. Dużo punktów stowarzyszonych, niektóre mogą być podstępne. Punkty w większości zlokalizowane w miejscach dostępnych dla człowieka, choć mogą się zdarzyć bagna, chaszcze, skarpy, cieki itp. Mapa w większości pełna, lekko modyfikowana, z niepełną drożnią, kolorowa, w skali 1:12500.

Trasy rowerowe:

Rowerowa krótka (TR40)

Trasa dzienna typu scorelauf. Długość ok. 40 km w wariancie optymalnym. Limit drużyn: 40. Limit osób w drużynie: 1-3. Start wspólny. Limit czasu 5 godzin. Zamknięcie mety 45 minut po końcu limitu czasu.

Trasa idealna dla rowerzystów o średniej kondycji z limitem czasu dostosowanym do spokojniejszej jazdy. Punkty kontrolne zlokalizowane w miejscach przyjaznych rowerzystom w bliskim sąsiedztwie dróg. Dużo punktów kontrolnych zlokalizowanych w miejscach ciekawych krajoznawczo. Poziom orientacyjny łatwy, brak stowarzyszy. Długość liczona w wariancie optymalnym po drogach widocznych na mapie. Mapa kolorowa w skali 1:25000.

Rowerowa długa (TR80) 

Trasa dzienna typu scorelauf. Długość ok. 80 km w wariancie optymalnym. Limit drużyn: 40. Limit osób w drużynie: 1-3. Start wspólny. Limit czasu 8 godzin. Zamknięcie mety 45 minut po końcu limitu czasu.

Trasa dla doświadczonych rowerzystów, którym niestraszny jest tak długi dystans. Punkty kontrolne zlokalizowane w miejscach przyjaznych rowerzystom w bliskim sąsiedztwie dróg. Dużo punktów kontrolnych zlokalizowanych w miejscach ciekawych krajoznawczo. Poziom orientacyjny łatwy, brak stowarzyszy. Długość liczona w wariancie optymalnym po drogach widocznych na mapie. Mapa kolorowa w skali 1:25000.

7. Zgłoszenia

Zapisy ruszają 11.05.2022 o godzinie 21:00 i potrwają do środy 18 maja do godziny 23:59 chęć uczestnictwa w imprezie będzie można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie. Zapisy przez formularz będą trwały na wszystkich trasach do wyczerpania limitu liczby zespołów na danej trasie.  Limity osób w zespołach na trasach są podane w opisie tras w poprzednim punkcie.

W dniu imprezy 21 maja, w godzinach otwarcia sekretariatu, również przyjmowane będą zapisy z uwzględnieniem powyższych limitów jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować pełnych świadczeń, dlatego też zachęcamy do korzystania z formularza.

8. Opłata wpisowa

Opłata startowa wynosi 35 zł normalna i 25 zł ulgowa dla zgłoszonych przez formularz i dla płacących przelewem do 18 maja. Dzieci do 5 roku życia startują za darmo. Opłata startowa dla płacących na starcie wynosi 40 zł bez uwzględnienia zniżek.

Cena ulgowa przysługuje:

 • Dzieciom poniżej 15 roku życia (urodzonych po 21 maja 2007 r.),
 • Członkom AKT GDAKK,
 • Kursantom ostatniej edycji kursu OT w AKT GDAKK.

Opłatę startową należy uiścić na konto (dane do przelewu zostaną podane w emailu zwrotnym na adres podany w formularzu podczas zapisów) do 3 dni od otrzymania od nas wiadomości z danymi do przelewu z zastrzeżeniem, że przelew musi być zaksięgowany do 19 maja do 10:00. Zespoły, za które nie zostanie wpłacona opłata startowa w powyższym terminie zostaną usunięte z listy startowej.

9. Nocleg

Istnieje możliwość noclegu w ośrodku od piątku do niedzieli. Więcej informacji w zakładce Nocleg.

10. Świadczenia startowe

 • komplet map i materiałów (dla każdego członka drużyny),
 • pamiątkowa naklejka,
 • karta startowa do potwierdzenia obecności na punktach kontrolnych (jedna na zespół),
 • coś słodkiego,
 • kawa, herbata w bazie imprezy,
 • możliwość potwierdzenie punktów za uczestnictwo w książeczce OInO PTTK,

11. Obowiązkowe wyposażenie

 • kompas,
 • długopis (lub inny przybór do pisania pozostawiający trudno ścieralny ślad na papierze),
 • sprawny i naładowany telefon,
 • sprawny i zgodny z przepisami Kodeksu Drogowego rower,
 • kask rowerowy

12. Koszulki

Będzie możliwość zamówienia pamiątkowej koszulki. Szczegóły niebawem.

13. Postanowienia końcowe

 • W przypadku naprawdę ekstremalnych warunków pogodowych lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników (np. klęska żywiołowa) impreza może zostać przełożona na inny termin lub odwołana, o czym poinformujemy najpóźniej dzień przed imprezą.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • osoby niepełnoletnie w wieku 15 – 17 lat mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką osoby pełnoletniej tylko pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez chociaż jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych oraz osobę, która podczas imprezy sprawować będzie opiekę i ponosić odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika
 • Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez chociaż jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych,
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników imprezy, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Komunikatu Startowego o czym poinformuje uczestników poprzez korespondencję na dostarczone przez uczestników adresy e-mailowe oraz oficjalną stronę Imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Komunikatu Startowego.
 • W kwestiach nieuregulowanych przez Komunikat Startowy zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Imprezy.