19 lipca 2020

Komunikat startowy

1. Wstęp

Mini Kaszubska Włóczęga jest turystyczną Imprezą na Orientację (InO), podczas której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych lub wykonać inne zadania. Impreza odbywa się zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej imprezy.

2. Organizator imprezy

Organizatorem imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK działający pod PTTK Oddział Studencki w Gdańsku.

e-mail: kaszubskawloczega@gmail.com

strona internetowa imprezy: https://kaszubskawloczega.pl

strona internetowa organizatora: http://www.akkgdakk.pl/

profil organizatora na facebooku: www.facebook.com/KaszubskaWloczega

3. Termin i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się w sobotę 1 sierpnia 2020 roku, bez względu na warunki pogodowe.

Dokładna lokalizacja bazy:

Start i meta zlokalizowane będą na leśnej plaży nad jeziorem Małe Borówno położonym w okolicy Skarszew. Dokładna lokalizacja w linku.

Do miejsca startu nie można wjechać – pojazdy należy zostawić na parkingu przy szosie Skarszewy – Starogard w miejscu wskazanym w linku.

Więcej szczegółów na stronie imprezy w zakładce Dojazd.

Baza imprezy jest zlokalizowana na świeżym powietrzu, nie zapewniamy zadaszenia czy siedzeń. W jeziorze można się kąpać.

Harmonogram

 • 8:30 – otwarcie sekretariatu (do godziny 9:00 sekretariat dostępny jest tylko dla uczestników trasy R100)
 • 8:45 – rozdanie map trasy R100
 • 9:00 – start trasy R100
 • 9:45 – rozdanie map trasy R50
 • 10:00 – start trasy R50
 • 15:00 – koniec limitu podstawowego dla trasy R50
 • 15:45 – zamknięcie mety dla trasy R50
 • 17:00 – koniec limitu podstawowego dla trasy R100
 • 17:45 – zamknięcie mety dla trasy R100

4. Zespół organizacyjny i budowa tras

Mariusz Firszt – kierownik imprezy,

Karol Wroński – budowniczy tras.

5. Kategorie startowe

Uczestnicy mogą startować na jednej z dwóch tras rowerowych. W każdym przypadku przynajmniej jedna osoba w drużynie musi być pełnoletnia. 

Rowerowa 50km (R50) 

Trasa dzienna typu scorelauf. Długość ok. 50 km w wariancie optymalnym. Limit drużyn: 50. Limit osób w drużynie: 1-3. Start wspólny. Limit czasu 5 godzin. Zamknięcie mety 45 minut po końcu limitu czasu.

Trasa idealna dla rowerzystów o średniej kondycji z limitem czasu dostosowanym do spokojniejszej jazdy. Punkty kontrolne zlokalizowane w miejscach przyjaznych rowerzystom w bliskim sąsiedztwie dróg. Dużo punktów kontrolnych zlokalizowanych w miejscach ciekawych krajoznawczo. Poziom orientacyjny łatwy, brak stowarzyszy. Długość liczona w wariancie optymalnym po drogach widocznych na mapie. Mapa kolorowa w skali 1:25000.

Rowerowa 100km (R100) 

Trasa dzienna typu scorelauf. Długość ok. 100 km w wariancie optymalnym. Limit drużyn: 50. Limit osób w drużynie: 1-3. Start wspólny.Limit czasu 8 godzin. Zamknięcie mety 45 minut po końcu limitu czasu.

Trasa dla doświadczonych rowerzystów, którym niestraszny jest tak długi dystans. Punkty kontrolne zlokalizowane w miejscach przyjaznych rowerzystom w bliskim sąsiedztwie dróg. Dużo punktów kontrolnych zlokalizowanych w miejscach ciekawych krajoznawczo. Poziom orientacyjny łatwy, brak stowarzyszy. Długość liczona w wariancie optymalnym po drogach widocznych na mapie. Mapa kolorowa w skali 1:25000.

6. Zgłoszenia

Do czwartku 30 lipca do godziny 23:59 chęć uczestnictwa w imprezie będzie można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie. Zapisy przez formularz będą trwały na wszystkich trasach do wyczerpania limitu liczby zespołów na danej trasie lub łącznego limitu osób na imprezie. Na wszystkie trasy piesze można zgłaszać zespoły o dowolnej liczbie uczestników. Limity osób w zespołach na pozostałych trasach są podane w opisie tras w poprzednim punkcie.

W dniu imprezy 1 sierpnia, w godzinach otwarcia sekretariatu, również przyjmowane będą zapisy z uwzględnieniem powyższych limitów jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować pełnych świadczeń, dlatego też zachęcamy do korzystania z formularza. 

7. Opłata wpisowa

Opłata startowa wynosi 20 zł zgłoszonych przez formularz i dla płacących przelewem do 30 lipca. Opłata startowa dla płacących na starcie wynosi 30 zł.

Cena ulgowa przysługuje:

 • Dzieciom poniżej 15 roku życia (urodzonych po 1 sierpnia 2005 r.),
 • Członkom AKT GDAKK,
 • Kursantom aktualnej edycji kursu OT w AKT GDAKK.

Opłatę startową należy uiścić na konto (dane do przelewu zostaną podane w emailu zwrotnym na adres podany w formularzu podczas zapisów) do 3 dni od otrzymania od nas wiadomości z danymi do przelewu z zastrzeżeniem, że przelew musi być zaksięgowany do 31 lipca do 10:00. Zespoły, za które nie zostanie wpłacona opłata startowa w powyższym terminie zostaną usunięte z listy startowej.

8. Świadczenia startowe

 • komplet map i materiałów (dla każdego członka drużyny),
 • karta startowa do potwierdzenia obecności na punktach kontrolnych (jedna na zespół),
 • coś słodkiego,
 • możliwość potwierdzenie punktów za uczestnictwo w książeczce OInO PTTK,

9. Obowiązkowe wyposażenie

 • kompas,
 • długopis (lub inny przybór do pisania pozostawiający trudno ścieralny ślad na papierze),
 • sprawny i naładowany telefon,
 • sprawny i zgodny z przepisami Kodeksu Drogowego rower
 • kask rowerowy,

10. Ograniczenia związane z pandemią

Na imprezie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad związanych z przeciwdziałaniem pandemii. W szczególności uczestnicy powinni zarówno na starcie, mecie jak i na trasie zachowywać 2 metry odległości od siebie lub nosić maski osłaniające usta i nos. W przypadku dotykania jakichkolwiek przedmiotów ogólnodostępnych należy stosować rękawiczki jednorazowe lub płyny dezynfekujące do rąk, dotyczy to w szczególności kredek do potwierdzeń PK. Uczestnicy są zobowiązani zapewnić sobie powyższe środki ochrony we własnym zakresie.

11. Postanowienia końcowe

 • W przypadku naprawdę ekstremalnych warunków pogodowych lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników (np. klęska żywiołowa) impreza może zostać przełożona na inny termin lub odwołana, o czym poinformujemy najpóźniej dzień przed imprezą.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • osoby niepełnoletnie w wieku 15 – 17 lat mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką osoby pełnoletniej tylko pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez chociaż jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych oraz osobę, która podczas imprezy sprawować będzie opiekę i ponosić odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika
 • Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez chociaż jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych,
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników imprezy, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Komunikatu Startowego o czym poinformuje uczestników poprzez korespondencję na dostarczone przez uczestników adresy e-mailowe oraz oficjalną stronę Imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Komunikatu Startowego.
 • W kwestiach nieuregulowanych przez Komunikat Startowy zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Imprezy.