1 marca 2017

Komunikat Startowy

 

Wstęp

Kaszubska Włóczęga jest turystyczną dzienną imprezą na orientację (InO), podczas której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych lub wykonać zadanie. Impreza odbywa się zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej imprezy.

Tematyką tegorocznej Kaszubskiej Włóczęgi będzie „Szczęście a Pech: przesądy, gusła, zbiegi okoliczności”

1. Organizator imprezy

Akademicki Klub Kadry GDAKK
e-mail: kaszubskawloczega@gmail.com
strona internetowa imprezy: http://kaszubskawloczega.pl
strona internetowa organizatora: http://www.akkgdakk.pl/
strona facebook: www.facebook.com/KaszubskaWloczega

2. Termin i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się w sobotę 19 maja 2018 roku, bez względu na warunki pogodowe.

Dokładna lokalizacja bazy:

Ośrodek Wypoczynkowy KREFTA
83-333 Chmielno, ul. Grodziska 10
Link do strony internetowej Ośrodka:Ośrodek wypoczynkowy Krefta w Chmielnie.
Start i meta wszystkich tras są zlokalizowane w bazie.

Dojazd i powrót uczestników imprezy możliwy jest transportem organizatora. Ze względu na  ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w Chmielnie, zachęcamy do zrezygnowania z transportu własnego i wybrania transportu autokarowego Organizatora lub komunikacji publicznej.

Więcej informacji o dojeździe oraz zapisach na autokar pojawi się w zakładce Dojazd.

Impreza ma charakter dzienny. Szczegółowy harmonogram i limity czasu dla poszczególnych tras zostaną podane około tygodnia przed imprezą.

 

3. Kategorie startowe

Uczestnicy biorą udział w imprezie w zespołach, w których liczba osób może być dowolna na trasach pieszych. W przypadku tras rowerowych dopuszcza się tylko zespoły 1 lub 2 osobowe. W każdym przypadku przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnoletnia. Minuty startowe zespołów są przydzielane w drodze losowania i ogłaszane przed imprezą.

Dla tras pieszych długości tras podano w linii prostej pomiędzy punktami, z uwzględnieniem trudnych lub niemożliwych do przebycia przeszkód terenowych.

Dla tras rowerowych długość jest liczona po istniejących na mapie i w terenie drogach, ścieżkach i przecinkach.

Na wszystkich trasach obowiązuje bezwzględny zakaz używania map innych niż dostarczone przez organizatora, elektronicznych krokomierzy oraz przyrządów do nawigacji satelitarnej, za wyjątkiem funkcji rejestrowania przebytej drogi (śladu, tracka) w celu wykorzystania tych informacji po zakończeniu Imprezy.

Kolejne informacje zostaną dodane już wkrótce.