29 kwietnia 2024

Komunikat startowy

Mini Kaszubska Włóczęga 2024
Komunikat startowy

Komunikat startowy

1. Wstęp

Kaszubska Włóczęga jest turystyczną Imprezą na Orientację (InO), podczas której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych lub wykonać inne zadania. Impreza odbywa się zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej imprezy.

2. Organizator imprezy

Organizatorem imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK działający pod PTTK Oddział Studencki w Gdańsku.

e-mail: kaszubskawloczega@gmail.com

strona internetowa imprezy: https://kaszubskawloczega.pl

strona internetowa organizatora: https://www.aktgdakk.pl/

profil organizatora na facebooku: www.facebook.com/KaszubskaWloczega

3. Termin i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się w sobotę 18 maja 2024 roku, bez względu na warunki pogodowe.

Dokładna lokalizacja bazy:

Start i meta zlokalizowane będą na leśnym parkingu w pobliżu wsi Runowo, gmina Potęgowo, powiat słupski. Dokładna lokalizacja i więcej szczegółów na stronie imprezy w zakładce Dojazd.

4. Harmonogram

 • 10:00 – otwarcie sekretariatu
 • 10:30 – rozdanie map trasy R80
 • 10:45 – start trasy R80
 • 11:00 – rozdanie map trasy R40
 • 11:15 – start trasy R40
 • 16:00 – Ognisko dla uczestników po zakończeniu trasy
 • 16:15 – koniec limitu podstawowego dla trasy R40
 • 17:00 – zamknięcie mety dla trasy R40
 • 18:45 – koniec limitu podstawowego dla trasy R80
 • 19:30 – zamknięcie mety dla trasy R80

5. Zespół organizacyjny i budowa tras

Anna Tomaszek-Szulc – kierownik imprezy,

Karol Wroński – budowniczy tras.

6. Kategorie startowe

Uczestnicy mogą startować na jednej z dwóch tras rowerowych. W każdym przypadku przynajmniej jedna osoba w drużynie musi być pełnoletnia. 

Rowerowa 40km (R40) 

Trasa dzienna typu scorelauf. Długość ok. 40 km w wariancie optymalnym. Limit drużyn: 50. Limit osób w drużynie: 1-3. Start wspólny. Limit czasu 5 godzin. Zamknięcie mety 45 minut po końcu limitu czasu.

Trasa idealna dla rowerzystów o średniej kondycji z limitem czasu dostosowanym do spokojniejszej jazdy. Punkty kontrolne zlokalizowane w miejscach przyjaznych rowerzystom w bliskim sąsiedztwie dróg. Dużo punktów kontrolnych zlokalizowanych w miejscach ciekawych krajoznawczo. Poziom orientacyjny łatwy, brak stowarzyszy. Długość liczona w wariancie optymalnym po drogach widocznych na mapie. Mapa kolorowa w skali 1:50000 z powiększonymi wycinkami wokół wybranych punktów w skali 1:10000.

Rowerowa 80km (R80) 

Trasa dzienna typu scorelauf. Długość ok. 80 km w wariancie optymalnym. Limit drużyn: 50. Limit osób w drużynie: 1-3. Start wspólny. Limit czasu 8 godzin. Zamknięcie mety 45 minut po końcu limitu czasu.

Trasa dla doświadczonych rowerzystów, którym niestraszny jest tak długi dystans. Punkty kontrolne zlokalizowane w miejscach przyjaznych rowerzystom w bliskim sąsiedztwie dróg. Dużo punktów kontrolnych zlokalizowanych w miejscach ciekawych krajoznawczo. Poziom orientacyjny łatwy, brak stowarzyszy. Długość liczona w wariancie optymalnym po drogach widocznych na mapie. Mapa kolorowa w skali 1:50000 z powiększonymi wycinkami wokół wybranych punktów w skali 1:10000.

7. Zgłoszenia

Do 16.05.2024r chęć uczestnictwa w imprezie będzie można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie. Zapisy przez formularz będą trwały na wszystkich trasach do wyczerpania limitu liczby zespołów na danej trasie lub łącznego limitu osób na imprezie. Na wszystkie trasy piesze można zgłaszać zespoły o dowolnej liczbie uczestników. Limity osób w zespołach na pozostałych trasach są podane w opisie tras w poprzednim punkcie.

W dniu imprezy, w godzinach otwarcia sekretariatu, również przyjmowane będą zapisy z uwzględnieniem powyższych limitów jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować pełnych świadczeń a w szczególności odpowiedniej liczby rezerwowych map, dlatego też zachęcamy do korzystania z formularza. 

8. Opłata wpisowa

Opłata startowa wynosi 35 zł normalna i 25 zł ulgowa dla zgłoszonych przez formularz i płacących przelewem do 16.05.2024. Opłata startowa dla płacących na starcie wynosi 40 zł.

Cena ulgowa przysługuje:

 • Dzieciom poniżej 15 roku życia,
 • Członkom AKT GDAKK,
 • Kursantom aktualnej edycji kursu OT w AKT GDAKK.

Opłatę startową należy uiścić na konto (dane do przelewu zostaną podane w emailu zwrotnym na adres podany w formularzu podczas zapisów) do 3 dni od otrzymania od nas wiadomości z danymi do przelewu z zastrzeżeniem, że przelew musi być zaksięgowany do 16.05.2024r. Zespoły, za które nie zostanie wpłacona opłata startowa w powyższym terminie zostaną usunięte z listy startowej.

9. Świadczenia startowe

 • komplet map i materiałów (dla każdego członka drużyny),
 • karta startowa do potwierdzenia obecności na punktach kontrolnych (jedna na zespół),
 • coś słodkiego,
 • poczęstunek na ognisko na mecie ( kiełbasa, pieczywo, sos) 
 • możliwość potwierdzenie punktów za uczestnictwo w książeczce OInO PTTK,

10. Obowiązkowe wyposażenie

 • kompas,
 • długopis (lub inny przybór do pisania pozostawiający trudno ścieralny ślad na papierze),
 • sprawny i naładowany telefon,
 • sprawny i zgodny z przepisami Kodeksu Drogowego rower

11. Postanowienia końcowe

 • W przypadku naprawdę ekstremalnych warunków pogodowych lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników (np. klęska żywiołowa) impreza może zostać przełożona na inny termin lub odwołana, o czym poinformujemy najpóźniej dzień przed imprezą.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 15 – 17 lat mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką osoby pełnoletniej tylko pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez chociaż jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych oraz osobę, która podczas imprezy sprawować będzie opiekę i ponosić odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez chociaż jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych,
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników imprezy, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Komunikatu Startowego o czym poinformuje uczestników poprzez korespondencję na dostarczone przez uczestników adresy e-mailowe oraz oficjalną stronę Imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Komunikatu Startowego.
 • W kwestiach nieuregulowanych przez Komunikat Startowy zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Imprezy.